Chuyển tới nội dung

Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức năm học 2020 - 2021

18.07.2021

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học

năm học 2020 - 2021

H.  Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức

            1. Trong nước:

STT

Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học

Thời gian tổ chức

Địa điểm tổ chức

Số lượng đại biểu tham dự

1

Ứng dụng kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học và công nghệ trong công tác giảng dạy

06/11/2020

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

35

2

Nghiên cứu cở sở khoa học và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc giáo dục tuyên truyền cho sinh viên, học viên ngành tài nguyên và môi trường tại các trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ chủ quyền biển đảo trong
tình hình mới
.

10/11/2020

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

32

3

Phương pháp chế tạo mẫu chuẩn thứ cấp đồng vị bền tại phòng thí nghiệm.

16/11/2020

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

30

4

Vai trò của trọng lực hàng không và trọng lực vệ tinh trong xây dựng geoid biển: kinh nghiệm của thế giới và bài học cho Việt Nam.

04/12/2020

P503 nhà B, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

40

5

Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

29/12/2020

Trực tiếp và trực tuyến

150

6

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp tạo lập quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế -
xã hội tỉnh Ninh Bình
.

23/02/2021

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

25

            2. Hợp tác quốc tế:

STT

Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học

Thời gian tổ chức

Địa điểm tổ chức

Số lượng đại biểu tham dự

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Nguyễn Bá Dũng

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác