Chuyển tới nội dung

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế

Chào mừng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18-5

Chào mừng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18-5

Chào mừng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18-5
Sinh viên Hà Lan

Sinh viên Hà Lan

Sinh viên Hà Lan
Tiếp chuyên gia

Tiếp chuyên gia

Tiếp chuyên gia
Sinh viên đạt giải

Sinh viên đạt giải

Sinh viên đạt giải
Ngày Trái đất 2023

Ngày Trái đất 2023

Ngày Trái đất 2023

CƠ HỘI & HỌC BỔNG

Chương trình Quản lý của Viện Thụy Điển - hướng tới phục vụ cho sự phát triển bền vững cho tổ chức/ cơ quan

Chương trình Quản lý của Viện Thụy Điển - hướng tới phục vụ cho sự phát triển bền vững cho tổ chức/ cơ quan

09.03.2021
Viện Thụy Điển (SI) là một cơ quan của chính phủ Thụy Điển hoạt động hướng tới các mối quan hệ lâu dài giữa Thụy Điển và các quốc gia khác. Một trong những lĩnh vực mà Viện Thụy Điển chú trọng giải quyết là phát triển các cơ chế và cam kết theo hướng củng cố các nhà lãnh đạo của tương lai. Với mục tiêu này, Viện Thụy Điển đã phát triển một chương trình mang tên Swedish Institute Management Program (SIMP) – hướng tới phục vụ cho sự phát triển bền vững cho tổ chức hoặc cơ quan.

Hợp tác phát triển

(OKP) KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN OKP “KHÍ HẬU VIỆT NAM - HỢP TÁC CÙNG NHAU GIÁO DỤC NHẰM ĐẠT ĐƯỢC SỰ THAY ĐỔI BỀN VỮNG TẠI CÁC VÙNG ĐỒNG BẰNG CỦA VIỆT NAM”

(OKP) KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN OKP “KHÍ HẬU VIỆT NAM - HỢP TÁC CÙNG NHAU GIÁO DỤC NHẰM ĐẠT ĐƯỢC SỰ THAY ĐỔI BỀN VỮNG TẠI CÁC VÙNG ĐỒNG BẰNG CỦA VIỆT NAM”

10.04.2019
Sáng ngày 10/4, tại vườn hoa Lý Tự Trọng, Hà Nội, Lễ khởi động dự án OKP “Khí hậu Việt Nam - Hợp tác cùng nhau giáo dục nhằm đạt được sự thay đổi bền vững tại các vùng đồng bằng của Việt Nam” do Chính phủ Hà Lan tài trợ, thực hiện từ năm 2019 đến năm 2021. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội kết hợp với Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan chỉ trì.