Chuyển tới nội dung

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế

Sinh viên Hà Lan

Sinh viên Hà Lan

Sinh viên Hà Lan
Tiếp chuyên gia

Tiếp chuyên gia

Tiếp chuyên gia
Sinh viên đạt giải

Sinh viên đạt giải

Sinh viên đạt giải
Ngày Nước Thế giới

Ngày Nước Thế giới

Ngày Nước Thế giới năm 2020
Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 - 5
Ký kết Dự án OKP

Ký kết Dự án OKP

Lễ ký kết Dự án OKP của Hà Lan
Ngày Đa dạng sinh học

Ngày Đa dạng sinh học

Ngày Đa dạng sinh học Thế giới

CÔNG BỐ KHOA HỌC

Danh sách các công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, SCOPUS

Danh sách các công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, SCOPUS

28.04.2020
Danh sách các công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế có mã số ISSN hoặc các tạp chí thuộc danh mục...