Chuyển tới nội dung

Hội thảo Quản lý tổng hợp Tài nguyên nước và Môi trường

16.07.2015

Hội thảo đã nghe các báo cáo trình bày khái quát về hiện trạng sử dụng nước; phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước và xử lý chất thải, rác thải ở các lưu vực các con sông Nhuệ - Đáy, sông Hồng và đưa ra kiến nghị đề xuất thực hiện.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh - Hiệu trưởng Nhà trường khai mạc Hội thảo

PGS.TS Phạm Quý Nhân - Phó Hiệu trưởng trình bày tại Hội thảo

Hội thảo đã tổng hợp các kết quả và đưa ra khuyến nghị về quản lý tổng hợp tài nguyên nước: kiểm soát khai thác; thay thế các phương pháp khai thác nhằm giảm tải cho nước dưới đất tại vùng bị suy thoái và cạn kiệt; các cơ chế, chính sách hợp lý để bảo vệ nguồn nước mặt ngầm và nước mặt; quản lý dữ liệu và chia sẻ thông tin tài nguyên nước nhằm phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước tại lưu vực các con sông. Cũng trong chương trình Hội thảo đoàn đã đi thực địa, khảo sát ở lưu vực sông Đáy để đánh giá lưu lượng nước và mức độ ô nhiễm của con sông.

PGS.TS Phạm Quý Nhân gặp gỡ và trao đổi với đại diện trường Đại học Tsukuba, Nhật Bản

Thầy Phó Hiệu trưởng trao quà lưu niệm cho đại diện trường Đại học Tsukuba, Nhật Bản

Sau buổi Hội thảo, ngày 16/7/2015 PGS.TS Phạm Quý Nhân - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với đại diện trường Đại học Tsukuba để bàn về vấn đề hợp tác của các bên trong giai đoạn sắp tới.

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo

 

Bài viết khác