Chuyển tới nội dung

Tăng cường liên kết, hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo

14.02.2017

Sáng ngày 14/2, đại diện Viện nghiên cứu phát triển bền vững vùng - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đến thăm và làm việc với Trường về việc phác thảo ý tưởng cũng như đề xuất hỗ trợ tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề: Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội kết hợp Viện nghiên cứu phát triển bền vững vùng - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và Viện phát triển bền vững Monash, Ôx-trây-li-a sẽ tổ chức hội thảo vào thời gian tới dưới sự tài trợ của Chương trình Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam - Ôx-trây-li-a (VAHRDP). Hội thảo nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức về thách thức phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cũng như tăng cường năng lực phân tích, nghiên cứu, đánh giá các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững và biến đổi khí hậu; tăng cường liên kết, hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu giữa các cựu sinh viên, các tổ chức nghiên cứu và đào tạo ở Việt Nam và Ôx-trây-li-a. Từ đó đề xuất các giải pháp thực tế hướng tới phát triển bền vững.


Lãnh đạo Nhà trường chụp ảnh lưu niệm với đại diện Viện nghiên cứu phát triển bền vững vùng - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

Bài viết khác