Chuyển tới nội dung

Thông tin học bổng Thạc sĩ OKP 18 tháng tại Viện nước IHE Delft Hà Lan

02.01.2019

Để biết thêm thông tin chi tiết và phương thức đăng ký, xem tại https://www.un-ihe.org/news/okp-scholarship-deadline-coming

Hạn nộp hồ sơ: 10/02/2019