Chuyển tới nội dung

Chương trình Quản lý của Viện Thụy Điển - hướng tới phục vụ cho sự phát triển bền vững cho tổ chức/ cơ quan

09.03.2021

Chương trình cung cấp các công cụ và kiến thức đã được kiểm chứng từ các chuyên gia, nhằm đặt tính bền vững vào trọng tâm của chiến lược và đưa khả năng lãnh đạo lên một tầm cao mới. Chương trình dựa trên đặc điểm nổi bật của Thụy Điển trong đổi mới và kinh doanh bền vững - và kết nối của Thụy Điển với nền kinh tế toàn cầu.

  • Thời gian: từ tháng 5 - tháng 11 năm 2021, với phiên tiếp nối vào tháng 2 năm 2022
  • Nội dung: lớp học trực tuyếnhội thảo và bài giảng tương tác, cũng như buổi thăm quan trực tuyến đến các công ty và tổ chức của Thụy Điển
  • Người tham gia: lãnh đạo từ các bộ phận kinh doanh cốt lõi của các công ty địa Phương, cũng như từ các tổ chức (bao gồm cả các tổ chức hoặc cơ quan của Chính phủ)
  • Phí nhập học: SIMP được tài trợ kinh phí hoàn toàn bởi SI, cũng như đã được bảo đảm về nội dung đào tạo bởi SI

SIMP là một chương trình đầy thử thách và mang tính tương tác cao, đòi hỏi sự tham gia và đóng góp tích cực của người tham dự. Người tham dự sẽ cảm thấy rằng đây không phải là một chuỗi các bài giảng chỉ được truyền đạt một chiều. Thụy Điển có một lịch sử lâu dài về hoạt động tích cực hướng tới tích hợp tư duy bền vững, và đã có hàng ngàn ví dụ về cách Thụy Điển đã tạo ra một môi trường thuận lợi nhất và cách các tổ chức hướng tới tác động kinh doanh tích cực lên thế giới; và chương trình này sẽ cho phép chia sẻ những kiến thức và các thực tiễn tốt nhất giữa các nhà lãnh đạo ở các quốc gia với nhau.

Bài viết khác