Chuyển tới nội dung

Đăng ký khóa học online ngắn hạn - Học bổng Chính phủ Ấn Độ

18.02.2021

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam kính chào quý Trường và xin thông báo tới quý Trường một số khóa học online

STT

Tên khóa học

Thời gian

Link đăng ký

(https://itecgoi.in)

1.       

Engaged Buddhism A Joint Way Foward For India and ASEAN

04-06/03/2021

(https://bit.ly/37kEJuz)

2.       

International Training Programme On Management Systems

08-12/03/2021

(https://bit.ly/3bhepCN)

3.       

International Training Programme On Laboratory Quality Management Systems And Internal Audit

09-12/03/2021

(https://bit.ly/3u59WLM)

4.       

Water Transmission And Distribution Engineering

15-22/03/2021

(https://bit.ly/3prnkqi)

5.       

Next Generation Distribution System-Transmission Towards Smart Grids

15-19/03/2021

(https://bit.ly/3jShcWQ)

6.       

Big Data Analytics For Policy Planners

04-31/03/2021

(https://bit.ly/2Nb4Ug8)

7.       

Data Analytics For Beginners

22-26/03/2021

(https://bit.ly/3dm4Tku)

8.       

Finance For Non-Finance Background Leaders

08-12/03/2021

(https://bit.ly/3rY5vRa)

9.       

Promotion Of Start-Ups In Healthcare Sector

15-19/03/2021

(https://bit.ly/2Nz7bBS)

10.   

Entrepreneurship And Small Business Development -Trainers/Promoters Programme

15-26/03/2021

(https://bit.ly/3pro2DY)

11.   

International Programme On Institutional Planning And Management For Heads Of Educational Institutions

30/03-12/04/2021

(https://bit.ly/3anoVsO)

12.   

Programme On Pooled Investment Vehicles

01-05/03/2021

(https://bit.ly/3pryLy7)

13.   

Financial Instruments And Issuance Processes

15-19/03/2021

(https://bit.ly/37lW32l)

14.   

Online Programme On Financial Inclusion And Development

23-27/03/2021

(https://bit.ly/37oFoeu)

Trân trọng kính mời các cán bộ, giảng viên của Trường tham dự. Các khóa học hoàn toàn miễn phí theo chương trình học bổng ITEC của Chính phủ Ấn Độ.
Cách thức đăng ký:
2. Gửi hồ sơ đã khai (file pdf) đến Đại sứ quán qua email scholarships.hanoi@mea.gov.in để Đại sứ quán chuyển tiếp hồ sơ về Ấn Độ.
Thông tin đăng nhập khóa học sau đó sẽ được gửi qua email đã được các thầy cô đăng ký trên hồ sơ online.
 
Bài viết khác