Chuyển tới nội dung

Đăng ký học bổng Ấn Độ - ngắn hạn và dài hạn (Tiến sĩ)

04.01.2021

Đại sứ quán Ấn Độ xin trân trọng thông báo tới các ứng viên một số chương trình học bổng Chính phủ Ấn Độ, chi tiết bên dưới:

I. HỌC BỔNG NGẮN HẠN: (hình thức học online, không giới hạn số lượng ứng viên)

STT

Khóa học

Yêu cầu ứng viên

Thời gian

1

Nâng cao năng lực trong Công nghệ bầu cử 

Capacity Building in Electoral Technology

Là ủy viên Ban bầu cử

18-22/01/2021

2

Nghệ thuật sống của Đức Phật 

Buddha’s Art of Living

-

18-22/01/2021

3

Những câu nói và lời dạy của Đức Phật 

Buddha’s Words and Teaching

-

15-19/02/2021

4

Quản trị toàn diện Giới dành cho các nhà hoạch định chính sách 

Gender Inclusive Governance for Policymakers

Là nhà hoạch định chính sách

17-18/02/2021

5

Hành trình đến tự do của Đức Phật 

Buddha’s Path of Liberation

-

15-19/03/2021

 Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ online tại đây https://www.itecgoi.in/e-itec, sau đó gửi email đến Đại sứ quán Ấn Độ (scholarships.hanoi@mea.gov.in) kèm theo form hồ sơ đã nộp (file pdf.) và thư giới thiệu/đề cử của cơ quan nơi đang công tác.

II. HỌC BỔNG DÀI HẠN:

Vòng tuyển sinh số 3 chương trình 1000 suất học bổng Tiến sĩ dành cho các nước ASEAN tại học viện danh tiếng IIT – Viện Công nghệ Ấn Độ đã bắt đầu nhận hồ sơ. Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ trên website http://asean.iitd.ac.in/.

Video tham khảo: https://www.youtube.com/watch?v=B5wxQU715Ec

Bài viết khác