Chuyển tới nội dung

Danh sách các công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, SCOPUS

28.04.2020

STT

Tên công trình nghiên cứu

Tác giả

Tên tạp chí

1

Thecing sources of ammonium in reducing groundwater in well field in Hanoi (Vietnam) by means of stable nitrogen isotope (δ15N) values

PGS.TS. Phạm Quý Nhân

Jenny Norrman

Charlotte J. Sparrenbom

Michael Berg

Dang Duc Nhan

Gunnar Jacks

Peter Harms - Ringdahl

Håkan Rosqvist

Tạp chí:Applied Geochemistry

ISSN: 0883-2927

Số tháng 6/2015

 

2

Synthesis of new bioisosteric hemiasterlin analogues with extremely high cytotoxicity

 

TS. Vũ Thị Thu Hà

Đặng Thị Tuyết Anh

Phạm Thế Chính

Ngô Quốc Anh

Nguyễn Tiến Dũng

Đoàn Duy Tiến

Cham Ba Thi

M. Jean P. van de Weghe Tuyen Nguyen Van

Tạp chí Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters

ISSN: 0960-894X

Tháng 10/2014

 

3

Investigation of sodium manganese oxide nanowires synthesized by hudrohermal method for alkaline ion battey

 

TS. Đặng Trần Chiến

Ta Anh Tan

Do Thi Phuong

Nguyen Thi Tu Oanh

Do Xuan Mai

Le Ha Chi

Hoang Vu Chung

Pham Duy Long

Tạp chí: Communications in Physics,

ISSN: 0868-3166

Volume 24, Number 3

Tháng 9/2014

4

Photocatalytic composites based on Zn2SnO4 and carbon nanotubes

ThS. Lâm Thị Hằng

ThS. Đỗ Thu Hà

Nguyễn Cao Khang

Vũ Quốc Trung

Nguyễn Thị Liên

Đoàn Thị Thúy Phượng

Kiều Thị Bích Ngọc

 Nguyễn Văn Minh

Tạp chí Khoa học

Journal of science

ISSN: 0868-3719

Volume 59, Number 7,

tháng 10/2014

5

Numerical Simulation of Tide and Current based on the Non - hydrostatic Sahllow Water Equations

 

ThS. Lê Thị Thái

Tạp chí:Math - for -b Industry Education&Reasearch Hub ISSN: 2188-1200

Mi Lecture Note vol.57: Kyushu University tháng 10/2014

6

Lactarius subgenus Rusularia (Rusulaceae) in South - East Asia: 3. new diversity in Thailand and Vietnam

 

TS. Lê  Thanh Huyền

Komsit Wisitrassameewong

Iorinde Nuytinck

Eske De Crop

Felix Hampe

Kevin D Hyde

Annemieke Verbeken

Tạp chí Phytotaxa

ISSN: 1179-3155 (print edition)

ISSN: 1179-3163 (online edition). Số 207, tháng 5/2015

7

Evaluation of Rice Husk Use Scenarios Incorporating Stakeholders’ Preferences Revealed through the Analytic Hierarchy Process in An Giang Province, Vietnam

TS. Phạm Thị Mai Thảo

Kiyo H. Kurisu

Keisuke Hanaki

Tạp chí Low Carbon Economy ISSN: 2222-1700 (Paper) ISSN: 2222-2855 (Online). Tháng 09 năm 2014

8

Adaptation strategies for rice cultivation under climate change in Central Vietnam

 

ThS. Bùi Thị Thu Trang

TS.Sangam Shrestha

TS. Proloy Deb

 

Tạp chí Springer Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change

ISSN 1381-2386

DOI 10.1007/s11027-014-9567-2), 2014

9

Distribution, accumulation profile, and risk assessment of polybrominated diphenyl ethers in sediment from lake and river systems in Hanoi Metropolitan Area, Vietnam

ThS. Trịnh Thị Thắm

Pham Thi Ngoc Mai

Nguyen Van Thuong

Nguyen Khanh Hoang

Hoang Quoc Anh

Tran Manh Tri

Le Si Hung

Dao Thi Nhung

Vu Duc Nam

Nguyen Thi Minh Hue

Nguyen Thi Anh Huong

Duong Hong Anh

Nguyen Hung Minh

Tu Binh Minh

Tạp chí

Environmental Science and Pollutuion Research

ISSN: 0944-1344

DOI 10.1007/s11356-015-5235-7

21/8/2015

10

Study on cyanide determination by pyridine – pyrazole reagent and its application to evaluate some cyanide contaminated wastewater resources in Hanoi

ThS. Bùi Thị Thư

Dao Van Bay

Dang Xuan Thu

Tạp chí

International Journal of Development research

ISSN: 2230-9926

Tháng 8/2015

 

11

Human ecological effects of tropical storms in the coastal area of Ky Anh (Ha Tinh, Vietnam)

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh

PGS.TS. Nguyễn An Thịnh

ThS. Phạm Minh Tâm

CN. Lương Thị Tuyến

ThS. Trịnh Ngọc Phương

Dung Anh Vu

Phai Van Vu

Hang Thi Thuy Nguyen

Hai Trinh Le

Thanh Viet Nguyen

Lich Khac Hoang

Thanh Duc Vu

Tung Song Nguyen

Luc Hens

Tạp chí Enviroment, Development and Sustainability

ISSN: 1387-585X

DOI 10.1007/s10668-016-9761-3

Tháng 6/2015

12

Ranking the priority of marine economic activities

In small islands based on fuzzy analytic hierarchy process. Comparing ddecission of local residents and authorities in Cu Lao Bo Bai island, central Vietnam

PGS.TS. Nguyễn An Thịnh

Nguyen Cao Huan

Luu Quoc Dat

Dang Thi Ngoc

Tạp chí

Journal of Enviromental Management and Tourism. ISSN: 2068-7729. Tháng 10/2015

13

Spatial conflict and priority for small-scale fisheries in near-shore seascapes of the central coast Vietnam

PGS.TS. Nguyễn An Thịnh

CN. Lương Thị Tuyến

Nguyen Cao Huan

Nguyen Viet Thanh

Tran Thi Phuong Ly

Ngo Minh Nam

Tạp chí Journal of Geography and Regional Planning

ISSN: 2070-1845

Tháng 2/2016

14

Human ecological effects of tropical storms in the coastal area of Ky Anh (Ha Tinh, Viet Nam)

 

Nguyễn An Thịnh

Nguyễn Ngọc Thanh

Phạm Minh Tâm; Lương Thị Tuyến; Trịnh Phương Ngọc

Vu Anh Dung; Vu Van Phai; Nguyen Thi Thuy Hang;

Le Trinh Hai; Nguyen Viet Thanh; Hoang Khac Lich; Luc Hans

Tạp chí Environment, Development and Sustainability

ISSN 1387-585X

Volume 17, No. 6, 2015 Accepted: 7 Janua

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tếPhòng Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế
Điện thoại: 02438370596, Ext: 1308 or 1310
Email: phongkhcn@hunre.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 308, 310A - Nhà B. Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Website: https://khcn.hunre.edu.vn