Chuyển tới nội dung

CÔNG BỐ KHOA HỌC

Danh sách các công trình công bố trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus năm 2022

Danh sách các công trình công bố trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus năm 2022

16.07.2023
Danh sách các công trình công bố trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus năm 2022
Đọc tiếp →

Cập nhật các công trình công bố trong nước từ năm 2017 - 2022

Cập nhật các công trình công bố trong nước từ năm 2017 - 2022

02.01.2023
Cập nhật các công trình công bố trong nước từ năm 2017 - 2022, xem chi tiết tại file dưới.
Đọc tiếp →

Cập nhật các công trình công bố quốc tế từ năm 2017 - 2022

Cập nhật các công trình công bố quốc tế từ năm 2017 - 2022

02.01.2023
Cập nhật các công trình công bố quốc tế từ năm 2017 - 2022, xem chi tiết tại file dưới.
Đọc tiếp →
Cập nhật danh sách các công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus năm 2022

Cập nhật danh sách các công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus năm 2022

02.01.2023
Cập nhật danh sách các công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus năm 2022
Đọc tiếp →
Cập nhật danh sách các công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus năm 2021

Cập nhật danh sách các công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus năm 2021

30.08.2022
Cập nhật danh sách các công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus năm 2021
Đọc tiếp →
CSDL về các công bố trong nước

CSDL về các công bố trong nước

21.06.2022
Cơ sở dữ liệu về các bài báo, báo cáo hội nghị trong nước của cán bộ, giảng viên Trường từ năm 2015 - 2019
Đọc tiếp →
CSDL về các công bố quốc tế

CSDL về các công bố quốc tế

12.05.2020
Cơ sở dữ liệu về các bài báo, báo cáo hội nghị quốc tế của cán bộ, giảng viên Trường từ năm 2015 - 2019
Đọc tiếp →
Danh sách các công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, SCOPUS

Danh sách các công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, SCOPUS

28.04.2020
Danh sách các công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế có mã số ISSN hoặc các tạp chí thuộc danh mục ISI, SCOPUS có mã số ISSN, IF
Đọc tiếp →