Chuyển tới nội dung

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ ''KỸ THUẬT CƠ KHÍ TIÊN TIẾN, TỰ ĐỘNG HÓA VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG''

21.02.2021

Hội thảo khoa học quốc tế "Kỹ thuật cơ khí tiên tiến, tự động hóa và phát triển bền vững" sẽ tổ chức từ ngày 04 - 07/11/2021 tại Hạ Long. Kính mời Thầy/Cô đăng ký viết bài tham gia

Thông tin chi tiết xem tại đây

Bài viết khác