Chuyển tới nội dung

Thông báo về việc đề xuất đề tài khoa học và công nghệ các cấp sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện năm 2023 (lần 1/2023)

19.01.2022

Nhà trường thông báo tới các đơn vị, cá nhân thuộc và trực thuộc Nhà trường về việc gửi đề xuất đề tài khoa học và công nghệ các cấp sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2023 chi tiết như sau:

1,Thời gian nhận đề xuất: từ ngày 21/02/2022 đến hết ngày 28/02/2022. 

2, Hồ sơ đăng ký gồm 01 Phiếu đề xuất.

3, Quy trình như sau:

 - Bước 1: Cá nhân đề xuất đề tài theo mẫu (Mẫu M3-PĐXNV);

 - Bước 2. Tổng hợp theo khoa/bộ môn theo mẫu (Mẫu M5-THĐX);

 - Bước 3. Chuyển hồ sơ về phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế (KHCN&HTQT) file giấy và file số gồm: 01 bảng tổng hợp - Mẫu M5 (có chữ ký của lãnh đạo khoa/bộ môn); Các phiếu đề xuất - Mẫu M3 có đầy đủ chữ ký của người đề xuất; 

- Bước 4. Phòng KHCN&HTQT chịu trách nhiệm: (1) tổng hợp rà soát, (2) trình Ban giám hiệu ký Phiếu đề xuất, (3) đưa toàn bộ Phiếu đề xuất lên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Trong quá trình triển khai nếu có vấn đề vướng mắc đề nghị liên hệ Bà Vũ Thị Hường - chuyên viên Phòng KHCN&HTQT, số di động: 0915.373.127; Email: vthuong.khcn@hunre.edu.vn để được hướng dẫn chi tiết. 

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác