Chuyển tới nội dung

Thư mời viết bài Hội thảo Quốc gia năm 2022

24.03.2022

Hội thảo Quốc gia: Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Kỷ yếu có chỉ số ISBN của Nhà xuất bản có uy tín.

  • Thời hạn gửi bài: Từ ngày thông báo đến hết 30 tháng 9 năm 2022.
  • Địa chỉ gửi bài: Các công trình (file Word và PDF) gửi về địa chỉ Email: phongkhcn@hunre.edu.vn hoặc vldung@hunre.edu.vn hoặc ndmanh@hunre.edu.vn.
  • Thời gian: Dự kiến tổ chức tháng 11 năm 2022.
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Địa điểm: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
  • Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 0985287618 (Mr. Dũng) hoặc 0902222377 (Mr. Mạnh)Bài viết khác