Chuyển tới nội dung

Các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

18.05.2020


Băng rôn được treo từ ngoài cổng

     Để thiết thực chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18 tháng 5 năm 2020. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã treo băng rôn, khẩu hiệu về Ngày KH&CN ệ Việt Nam và mở cửa tham quan, giới thiệu các phòng thí nghiệm, trang thiết bị nghiên cứu tại Trường với nội dung và hình thức phù hợp, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả.


Một góc Thư viện Trường

     Các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN của Trường được tổ chức nhằm biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH&CN đối với sự phát triển của ngành và của đất nước, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN; động viên, khuyến khích tinh thần say mê nghiên cứu khoa học và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên Trường. Từ đó, giúp cho việc hình thành đội ngũ nhân lực ngành KH&CN chất lượng cao góp phần xây dựng và phát triển đất nước.


Sinh viên nghiên cứu và làm thí nghiệm tại Phòng thí nghiệm của Trường

Bài viết khác