Chuyển tới nội dung

Giấy phép xuất bản của Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường

30.09.2023

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép số 367/GP-BTTTT, ngày 29 tháng 9 năm 2023 thay thế cho Giấy phép số 2560/GP-BTTTT ngày 27/12/2012 đồng ý cho Trường xuất bản và phát hành Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường.

Bài viết khác