Chuyển tới nội dung

Học bổng nghiên cứu sinh tại Viện Công nghệ Ấn Độ (IT)

10.04.2023

Nằm trong khuôn khổ chương trình FIRST, Viện Công nghệ Hyderabad, Ấn Độ thông báo đợt nhập học vào tháng 6/tháng 7– 2023 vdành cho các nghiên cứu sinh theo học chương trình Tiến sĩ tại IIT Hyderabad với học bổng hỗ trợ tài chính trong 04 năm, Trong đó, mức hỗ trợ tài chính 01 tháng: 60.000 /, mức hỗ trợ dự phòng: 1,00,000/- INR MỖI NĂM. Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại đường liên kết: https://iith.ac.in/& https://ircell.iith.ac.in/ và tệp đính kèm.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác