Chuyển tới nội dung

Hội thảo Khoa học Quốc gia "Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường"

15.12.2021

Với mục tiêu đổi mới cơ bản, toàn diện và xây dựng thương hiệu “Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội” đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ, hướng tới hội nhập mạng lưới các trường đại học khu vực và quốc tế, cung cấp cho người học một môi trường giáo dục đại học hiện đại, chuyên nghiệp, đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng với nhu cầu của thị trường lao động. Hằng năm, Nhà trường tổ chức hội thảo khoa học nhằm tạo dựng mạng lưới gắn kết các chuyên gia, các nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trao đổi kinh nghiệm, học thuật, công nghệ mới phục vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường… 

Hội thảo sẽ tổ chức vào ngày 21 tháng 12 năm 2021

Thông tin chi tiết về nội dung của Kỷ yếu của Hội thảo Phiên buổi sáng xem tại File đính kèm!

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác