Chuyển tới nội dung

Học bổng khóa học ngắn hạn STTS của New Zealand

18.11.2021

Chương trình Học bổng của Chính phủ New Zealand vui mừng cung cấp học bổng cho các khóa đào tạo chuyên sâu cho học viên đến từ các nước ASEAN và Đông Timo. Chúng tôi mong muốn nhận được hồ sơ ứng tuyển của các ứng viên cho các khóa đào tạo chuyên sâu về Lãnh đạo Khu vực Công, Quản trị tốt, Thương mại. 

Mỗi khóa học là một mô-đun trực tuyến kéo dài 2,5 tuần sẽ được điều hành bởi Đại học Auckland, New Zealand. Giảng viên và các đầu ra chính, vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm.

Khóa học/Đầu ra chính

Số học bổng

Hạn nộp hồ sơ

Ngày bắt đầu học

Ngày kết thúc

Lãnh đạo khu vực công

 • Mô hình lãnh đạo mới
 • Thiết kế chính sách, thực hiện và đánh giá
 • Nguy cơ, rủi ro và khả năng chống chịu
 • Truyền thông chính sách
 • Tác động chính sách
 • Đạo đức và liêm chính

2

1 /11/ 2021

1/12/2021

30/11/2021

Quản trị tốt

 • Quản trị số và dịch vụ số
 • Quy trình dân chủ, sự tham gia và trách nhiệm giải trình
 • Phân tích chính sách
 • Nhân quyền, luật học và pháp quyền
 • Bình đẳng giới
 • Trách nhiệm khí hậu và bền vững lương thực

2

29/11

18/1/2022

1/2/2022

Thương mại

 • Các cơ sở và quy định thương mại
 • Thương mại hàng hóa và dịch vụ
 • Thương số số và thương mại xanh
 • Trách nhiệm khí hậu và bền vững lương thực
 • Các hiệp định thương mại  ASEAN và Thái bình dương
 • Cải cách thể chế

4

16/12

2/2/20222

22/2/2022

Đề nghị các ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại đường link ASEAN/Timor-Leste Application Form trong mục HOW TO APPLY. Một ứng viên có thể nộp hồ sơ tham gia nhiều khóa học.

Quá trình tuyển chọn sẽ do Skills International New Zealand phụ trách. Các tiêu chí lựa chọn sẽ đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn của NZSTTS được nêu trong đơn ứng tuyển và Sổ tay NZSTTS. Các ứng viên cũng sẽ được đánh giá dựa trên vai trò hiện tại của ứng viên và mức độ phù hợp với chương trình đào tạo. Bình đẳng giới cũng sẽ được xem xét.

Thư cấp Học bổng sẽ được gửi đến những ứng viên thành công. Các ứng viên sẽ có một tuần để xem xét, ký và gửi lại các tài liệu cần thiết cho Skills. Nếu lỡ hạn cam kết, các ứng viên sẽ không được tham gia trong khóa học.

 Nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin nào, vui lòng liên hệ với Ms Hoa Phạm, Điều phối viên Chương trình Phát triển, Đại sứ quán New Zealand tạihoa.pham@mft.net.nz; điện thoại 02438241481 (Ext.222) / 0976433676

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác