Chuyển tới nội dung

Nghị định quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

10.01.2023

Ngày 20/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hoạt động khoa học công nghệ trong cơ sở giáo dục.

Nghị định này quy định về tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học; nhóm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học; hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.

Nghị định này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học và tổ chức, cá nhân liên quan tham gia hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.

Nội dung chi tiết về nghị định xem tại file đính kèm.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác