Chuyển tới nội dung

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 - 5

25.04.2023

          Ngày 18 tháng 5 là ngày có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng không chỉ với giới trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam mà còn đối với cơ quan Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

     Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật là cực kỳ quan trọng, cho nên mọi ngành, mọi người đều phải tham gia công tác khoa học, kỹ thuật, để nâng cao năng suất lao động, sản xuất ra nhiều của cải vật chất, để xây dựng Chủ nghĩa xã hội thắng lợi”.

     Từ năm 2014, theo quy định tại điều 7 Luật khoa học và công nghệ, ngày 18-5 hàng năm được chọn là Ngày khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam. Trong nhiều năm qua, đây thực sự trở thành ngày truyền thống nhằm biểu dương tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN, tuyên truyền phổ biến rộng rãi các thành tựu KH&CN phục vụ cho sự phát triển đất nước, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN, động viên thế hệ trẻ đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai.

     KH&CN không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển. Những thành tựu KH&CN ngày càng được quan tâm, nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến và áp dụng sâu rộng trong thực tiễn, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam.

     Tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, hàng năm nhân Ngày KH&CN Việt Nam, Trường thường xuyên tổ chức các hoạt động như phát động phong trào nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Trường. Hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2023 với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia” được tổ chức tiết kiệm, thiết thực qua hình thức đưa banner và viết tin bài tuyên truyền về hoạt động khoa học công nghệ trên trang thông tin điện tử của Trường.

 

Bài viết khác